Nieuws

Lees verder voor actuele berichten ook in de Weekbrug.

De Weekbrug is het wekelijkse mededelingenblad van de Hartebrugkerk.


3 oktober 2023

Concert 8 oktober 2023 - 15.00 uur

Het in Leiden gebaseerde Nieuwe Mannheim Orkest keert op 8 oktober terug naar de Hartebrugkerk, met een programma waarin twee beroemde composities zijn opgenomen die als zwanenzang van hun componist kunnen worden gezien: in beide gevallen betreft het het laatste grote werk dat de componist voltooide vlak voor zijn dood.

In het Klarinetconcert van Mozart soleert Annemiek de Bruin, die op een speciale bassetklarinet zal concerteren, het instrument waar Mozart oorspronkelijk zijn concert voor componeerde. Hierna klinkt Tsjaikovski's gepassioneerde Zesde Symfonie, waarin het noodlot zich aandient en waarin de hartslag van de componist onvermijdelijk uitdooft in het laatste deel.

Kaarten voor dit prachtige programma koopt u op www.nmko.nl


25 september 2023

Zondag 1 oktober wordt in de Hartebrugkerk (11.15 uur) het feest van de Heilige Franciscus gevierd, de beschermheer van dieren en de natuur.  

Daarna vindt er vóór de kerk om ca. 12.30 uur de plechtige inzegening plaats van de muurschilderingen met teksten uit het bekende Zonnelied van Franciscus, door de Franciscaanse oud-provinciaal Pater Rob Hoogenboom ofm. Het Hartebrugkoor zal vervolgens het Zonnelied aanheffen. Na de inzegening is, volgens een oude Franciscaanse traditie, de zegening van de huisdieren. (Huisdieren kunnen de Eucharistieviering helaas niet in de kerk bijwonen)

Woensdag 4 oktober is er met de Orde van Franciscaanse Seculieren een Franciscusviering in de Antonius kerk om 19.30 uur met als voorganger Pater Thijs Moons ofmconv.

U wordt voor beiden hartelijk uitgenodigd.

Zonnelied ( Italiaans: Cantico del Frate Sole)
Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Het loflied weergeeft niet alleen de mooie aspecten van de schepping, maar ook ziekte en dood.

Hartebrugkerk
Vanaf de bouw in 1835 tot 2010 werd deze kerk door orde van minderbroeders Franciscanen van geestelijken voorzien. Zij waren al vanaf 1445 in Leiden werkzaam. Eerst in een schuilkerk op de 2e verdieping van het hoekhuis Haarlemmerstraat-Kuipersteeg. Na de opheffing van het klooster aan de Haagweg verlieten zij in 2020 Leiden. De Hartebrug wil de Franciscaanse sfeer blijven uitstralen. Vandaar de muurschilderingen aan de voorzijde van de kerk. En op de 2e en 4e zondag van de maand gaat eenFranciscaanse priester voor in de Eucharistieviering van 11.15 uur. De geestelijken mogen vertrokken zijn maar leken kunnen de Franciscaanse levenshouding in Leiden nog ervaren in:

Orde van Franciscaanse Seculieren
Franciscus stichtte ook deze orde, naast de 1e orde van broeders en de 2e orde van de zusters, Clarissen. Vroeger was deze orde beter bekend als de 3e orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. De orde is een deel van de Ordo Franciscanus Saecularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome zetelt. Wereldwijd zijn er ong.500.000 leden, verspreid over 57 landen. In de OFS trekken wij met elkaar op, om elkaar te inspireren en te stimuleren in de navolging van Christus, zoals Franciscus en Clara hen dit hebben voorgedaan. Bij de begroeting van onze medemensen wensen wij iedereen vrede en alle goeds. In Leiden bestaat ook al lang een eigen afdeling” Portiuncula”: genoemd.  Elke maand is er een bezinningsmiddag.

Wilt u hier meer over weten maak dan een 1e kennismaking in  de Franciscusviering op woensdag 4 oktober a.s. in de Antoniuskerk. De leden zullen u van harte welkom heten. Na de viering is er gelegenheid voor meer informatie met koffie en thee.


16 september 2023

De nieuwe Rondom Petrus en Paulus is uit

2 september 2023

De nieuwe Laudato Si nr. 40 is uit

22 april 2023

Onze pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh is tot nader bericht afwezig.
De lopende werkzaamheden worden zoveel mogelijk waargenomen. 
Over eventuele gemaakte afspraken, voortgang van projecten en deelname aan overleg volgt nader bericht.

Voor vragen kunt u contact op nemen met het Centraal Parochie Secretariaat.
Openingstijden maandag- tot en met donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.

25 februari 2023

Na 145 jaar trouwe dienst is, 40 jaar na de laatste restauratie, het Hartebrugorgel toe aan groot onderhoud.

Het orgel is in 1877 gebouwd door de firma Maarschalkerweerd uit Utrecht en is, samen met het orgel in de Havenkerk van Schiedam, één van de eerste grote orgels die deze firma heeft gebouwd. Het bestek is al in 1874 door de firma bij het kerkbestuur ingediend, het orgel is in 1877 voor de prijs van fl. 10.750,-- geleverd.
 
Sindsdien prijkt het prachtige instrument tegen de achterwand van de kerk boven op het zangkoor. Het orgel is, evenals de Hartebrugkerk een Rijksmonument. Zowel de kerk als het orgel zijn parels in de monumentale binnenstad van Leiden.

Vorige generaties hebben het kerkgebouw en het orgel in goede staat nagelaten en ook onze generatie heeft de opgave dit goede voorbeeld na te volgen. Om de parochiegemeenschap, andere belangstellenden en (culturele) fondsen hierbij te betrekken wordt een actie gestart.

Het Hartebrugorgel wordt wekelijks tijdens de erediensten bespeeld door onze professionele organist Jan Verschuren. Hij begeleidt niet alleen de koorzang, maar speelt ook literatuur, die in de Weekbrug wordt vermeld. Het orgelspel wordt door de kerkgangers hogelijk gewaardeerd, gezien de vele reacties. Ook wordt het orgel sinds jaar en dag bespeeld op de drukbezochte Leidse Orgeldag, op de eerste zaterdag van juni. Steevast trekt het traditionele slotconcert van deze orgeldag zo’n 300 bezoekers. Regelmatig worden er orgelconcerten georganiseerd met als vast onderdeel een beroemde buitenlandse organist. Het instrument heeft mede door de unieke klank en de akoestiek van de kerk landelijke bekendheid.

Het groot onderhoud gaat € 100.000,-- kosten en er is een actie opgezet: “SPONSOR EEN ORGELPIJP”

Deze actie is laagdrempelig van opzet, voor slechts € 10,-- kan men één van de bijna 1500 orgelpijpen sponsoren.

Het is uiteraard ook mogelijk een compleet register te financieren. Voor de officiële start van de actie is al voor 2 van de 26 registers een toezegging voor sponsoring gedaan!

Ook vragen wij aan (culturele) fondsen om onze actie voor het behoud van dit monumentale orgel te ondersteunen

Giften voor het orgel zijn, vanwege de ANBI status van de Hartebrugkerk, fiscaal aftrekbaar.

Sponsors vanaf € 100,-- worden, desgewenst, opgenomen in een “vriendenboek” van het orgel.

Het kerkbestuur, de locatieraad en de orgelcommissie bevelen deze actie van harte bij u aan!
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Leiden o.v.v.orgel. 
Voor de fiscale aftrek kan gebruik worden gemaakt van het RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden.