Vieringen

 


Zondag 13 oktober 2019 - 11.15 uur

28e zondag door het jaar

Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 20 oktober 2019 - 11.15 uur

29e zondag door het jaar

Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 27 oktober 2019 - 11.15 uur

30e zondag door het jaar

Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart