Vieringen

 


Zondag 16 februari 2020 - 11.15 uur

6e zondag door het jaar

Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 23 februari 2020 - 11.15 uur

7e zondag door het jaar

Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Woensdag 26 februari 2020 - 19.30 uur

Aswoensdag, begin van de 40-dagentijd

Eucharistieviering met askruisje
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Donderdag 27 februari 2020 - 11.00 uur

Huwelijksviering Oanh Le & Rowdy Cardose

Voorganger pastoor Walter Broeders
Sint Franciscuskoor Leiden o.l.v. Theo Goedhart