Sacramenten

Onze kerk kent een aantal sacramenten:

Doopsel

Wanneer in uw gezin een kindje wordt geboren, stellen wij het op prijs een geboortekaartje op het secretariaat te ontvangen. We kunnen dan delen in het geluk van u als ouders. Als u besloten heeft uw kindje te laten dopen, kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat. Er kan dan een afspraak gemaakt worden over de datum van de doop. Doorgaans vindt de doopviering plaats op een zondag na de Eucharistieviering van 11.15 uur.

Eerste Heilige Communie
De Eerste Heilige Communie vindt in 2024 plaats op zondag 21 april om 11.15 uur. 
Voor aanmelding van de Eerste Heilige Communie 2024 kunt u een e-mail sturen naar hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Heilig Vormsel

Voor info/opgave: diakengjclavel@gmail.com

Biecht

Biechten kan meestal zondags na de mis in de Hartebrugkerk. U kunt daarvoor ook een afspraak maken.

Vaste mogelijkheden in Leiden zijn zondag 16.00-16.50 uur in de Lodewijkkerk, Steenschuur 19 en woensdag 18.30-18.50 uur in de Josephkerk, Herensingel 3, beide in Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Huwelijk

Onze Hartebrugkerk is erg in trek als het gaat om kerkelijke huwelijkssluitingen. Het is daarom goed ruim van te voren contact op te nemen voor het vastleggen van datum en tijdstip van zo'n viering. Ter voorbereiding op de huwelijksviering zijn er doorgaans een drietal gesprekken. In deze gesprekken gaat het over de betekenis van het sacrament van het huwelijk en wordt de viering voorbereid. Omdat er vaak een aantal officiële zaken in overleg met het bisdom geregeld moet worden, is het zaak tijdig te overleggen. Dat gebeurt meestal ruim van te voren. Dat overleg is ook nodig wanneer men van plan is een kerkelijk huwelijk te sluiten in het buitenland.

Ziekenzalving

Spraken we vroeger over het Sacrament van het heilig Oliesel, vooral bestemd voor stervenden, nu heet dit sacrament Ziekenzalving. Daarmee wordt uitgedrukt dat het sacrament op de eerste plaats een viering is voor ernstig zieken, waar wordt gebeden om kracht, waar sprake is van vergeving van zonden en waar de zieke gezalfd wordt. Het is goed niet te wachten tot het laatste moment.
U kunt daarvoor contact opnemen met tel. 06 20889362.

Uitvaart

Bij een overlijden is het zaak op de eerste plaats contact op te nemen met een uitvaartverzorger en met hem/haar wat eerste voorlopige afspraken te maken over het hoe en wat van de uitvaart. Doorgaans zal de uitvaartverzorger nog tijdens dat gesprek contact opnemen met het secretariaat om te vernemen of de wensen realiseerbaar zijn; dat betreft dan met name dag en tijdstip van de uitvaart en de aard van de viering. In overleg met de familie wordt deze viering verder voorbereid.