Sociale activiteiten

Koffie drinken

Op iedere eerste en derde zondag van de maand is er na de Eucharistieviering van 11.15 uur gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de Romanuszaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Contactpersoon voor de vrijwilligersgroep die de koffie verzorgt is mevrouw Joke van der Poel tel. 06-211 444 53

Huisbezoek

Enkele parochianen bezoeken -met een zekere regelmaat- thuiszittende of zieke parochianen. Verzoeken tot een dergelijk bezoek kunnen worden gericht aan de pastoor.

Contactpersoon is Leny van Loon - lenyvanloon@casema.nl

De Zonnebloem

In onze parochie is er een bloeiende afdeling van deze organisatie gevestigd.
De Zonnebloem stelt zich ten doel het welzijn te bevorderen van langdurig zieken en gehandicapten van alle gezindten, die aan huis of inrichting gebonden zijn en zich zonder hulp van anderen niet in het maatschappelijke leven kunnen begeven. Vaak gaat dit gepaard met vereenzaming en isolement. Daarnaast wil De Zonnebloem de gezonden attent maken op de zieke medemens, zodat deze hen het gevoel kunnen geven dat hij of zij er nog bij hoort. Het voornaamste middel hiertoe is het ziekenbezoek. Er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals ontspannings-bijeenkomsten, boottochten, een Sinterklaasfeest, Kerstviering, etc.

Contactpersoon is Leny van Loon - lenyvanloon@casema.nl

Ouderensoos

Al vele jaren bestaat de ontspanningsmiddag voor ouderen van de parochie en daarbuiten, kortweg de Soos genoemd. Op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur is er in de Romanuszaal gelegenheid om elkaar te ontmoeten met kaarten, sjoelen en andere spelen. Aan feestdagen wordt extra aandacht besteed en eenmaal per jaar is er een dagtocht.

Wilt u nadere inlichtingen of eens komen kijken, dan bent u op woensdagmiddag van harte welkom in de Romanuszaal.

Voedselbank

In het eerste weekend van de maand staat achter in de kerk een mand klaar, waarin u houdbare producten kunt deponeren waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. Ondanks alle goede sociale voorzieningen in ons land blijft een instelling als de Voedselbank hard nodig.