Welkom bij de Hartebrugkerk

De Hartebrugkerk in Leiden is een plaats voor rust, stilte en gebed in de binnenstad van Leiden.

De Hartebrugkerk staat als een beeldbepalend monument in de Haarlemmerstraat. Te midden van alle drukte is het een plaats voor rust, stilte en gebed in de binnenstad van Leiden. De kerk staat op zondag en maandag vanaf 12.30 uur en op de overige dagen van 08.30 tot 16.30 open voor bezoekers.
Op woensdagavond is de kerk open van 19.00 uur tot 20.00 uur voor gebed en kaarsje opsteken.

Op zondagochtend is er een eucharistieviering om 11.15 uur
Op donderdagmiddag is er  een eucharistieviering 12.30 uur (start weer per 18 juni)

Lees verder over het Kerkgebouw

Nieuws van en over de Hartebrugkerk


31 juli 2020

Vanaf 10 juli is het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' iets versoepeld. Voor de Hartebrug betekent dit, dat zolang onze bezoekersaantallen kleiner zijn dan het aantal bezoekers dat we met 1,5 meter tussenruimte in onze kerkgebouwen kunnen herbergen (ca. 100 bezoekers), het vooraf reserveren van een plaats niet meer verplicht is.

Omdat nu ook de vakantieperiode begint, zal het nog wel even duren voordat we weer op de oude sterkte zijn en reserveren mogelijk weer verplicht wordt.

Dus tot nader order is reserveren niet meer verplicht, maar wilt u zeker zijn van een plaats dan blijft reserveren het advies, bij voorkeur per email, uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de viering. Zaterdags is reserveren niet mogelijk! Voor de toekomst wordt gewerkt aan een digitaal aanmeldsysteem.

De overige regels blijven van kracht:
U dient bij aankomst uw handen te desinfecteren en zich aan te melden bij de gastheer/-vrouw, die u zal vragen of u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft; zo nee dan krijgt u een plaats toegewezen. Uw naam wordt genoteerd t.b.v. een eventueel contactonderzoek door de GGD. Houdt bij alles steeds minimaal anderhalve meter afstand tot de ander. U kunt helaas niet (mee)zingen. Er wordt gezongen door enkele koorleden. Voordat u de Communie ontvangt kunt u opnieuw uw handen te reinigen.

Op dit moment lijkt er weer sprake te zijn van opleving van het coronavirus. Blijf daarom alle richtlijnen van het RIVM volgen (houd 1,5 meter afstand van elkaar, was vaak de handen, hoest en nies in de kom van de ellenboog, schud geen handen).


22 februari 2020

Meer nieuwsberichten >