Contact


Algemeen contactpersoon Hartebrugkerk

Wim Barning ofs.
hartebrugkerk@kpnmail.nl

Adres secretariaat Hartebrugkerk
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
(in de maand april uitsluitend per e-mail te bereiken)
Mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl

Misintenties

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij contactpersoon/secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening:
NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening:
NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

Uitvaarttelefoon

Uitsluitend te gebruiken door de uitvaartonderneming, bij:
Aanvraag van de laatste sacramenten bij stervenden.
Aanvraag uitvaartdienst.
Tel. 06 20889362

Urgente pastorale hulp

Uitsluitend contact opnemen met iemand van het pastoraal team, voor bijvoorbeeld de ziekenzalving.
Niet
voor uitvaarten, misintenties, tijden van vieringen, in de kerk vergeten eigendommen etc.

Pastoraal team van de parochie HH. Petrus & Paulus
Kapelaan Daan Huntjens
kapelaan@petrusenpaulus.nl

Pastoor Jeroen Smith
Tel. 071 513 0700
jhsmithpr@gmail.com

Diaken Gerard Clavel
06 53732362
diakengjclavel@gmail.com

Onderhoud gebouwen:
Aad Kreuger
T: 071 3412682 / 06 53649739
aad.kreuger@planet.nl

Penningmeester:

Klaasjan Schoppink
T: 071 5236556
kj.schoppink@kpnplanet.nl

Adres Hartebrug kerkgebouw
Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
T: 071 5120401 
hartebrugkerk@kpnmail.nl