Contact


Algemeen contactpersoon Hartebrugkerk

Corry Arendse-Hiep
Bereikbaar in het secretariaat op dinsdag en vrijdag
van 10.00-14.00 uur: tel. 071 5120401 - b.g.g. 06 25198458
hartebrugkerk@kpnmail.nl
Voor dringende berichten op overige dagen:
Tel. 06 25198458
arendse.corry@hetnet.nl

Het secretariaat is tot nader bericht alleen geopend op de dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur

Adres secretariaat Hartebrugkerk

Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
Tel: 071-5120401
Mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl

Misintenties

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij contactpersoon/secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening:
NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening:
NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden

Uitvaarttelefoon

Uitsluitend te gebruiken door de uitvaartonderneming, bij:
Aanvraag van de laatste sacramenten bij stervenden.
Aanvraag uitvaartdienst.
Tel. 06 20889362

Urgente pastorale hulp

Uitsluitend voor direct contact met iemand van het pastoraal team, voor bijvoorbeeld de ziekenzalving.
Niet
gebruiken voor uitvaarten, misintenties, tijden van vieringen, in de kerk vergeten eigendommen etc.
tel. 06 13295436

Pastoraal team van de parochie HH. Petrus & Paulus
Pastoor Walter Broeders
Tel. 06 27140117
w.p.l.broeders@gmail.com

Pastoor Jeroen Smith
Tel. 071 513 0700
jhsmithpr@gmail.com

Diaken Gerard Clavel
06 53732362
diakengjclavel@gmail.com

Pastoraal werkers
Bas van Pampus
Tel. 06 52246826
pwbasleiden@gmail.com

Marlene Falke - de Hoogh
Tel. 06 53249187
m.dehoogh@hotmail.com

Koster/beheerder Hartebrugkerk
Joop Kruijs
Tel. 06 51535420
jckruijs@ziggo.nl

Onderhoud gebouwen:
Aad Kreuger
T: 071 3412682 / 06 53649739
aad.kreuger@planet.nl

Penningmeester:

Klaasjan Schoppink
T: 071 5236556
kj.schoppink@kpnplanet.nl

Adres Hartebrug kerkgebouw
Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
T: 071 5120401 /
hartebrugkerk@kpnmail.nl