FAQ

Kunnen wij in de Hartebrugkerk trouwen als een van de twee partners niet katholiek is?

Dat is mogelijk. Neem contact op met de pastoor.


Kan de kerk gehuurd worden voor een concert?

Dat kan; criterium daarbij is wel dat de muziek die uitgevoerd gaat worden religieus gekleurd dient te zijn. Er gelden vastgestelde tarieven.


Mogen er foto’s gemaakt worden in de kerk?

Door de week kunnen er altijd vanuit de Dagkapel foto ’s worden gemaakt. Tijdens Eucharistievieringen kan dat ook, maar daarvoor moet eerst overleg plaats vinden.

Wordt er ook huisbezoek gedaan?

Er wordt niet systematisch aan huisbezoek gedaan. De pastoor komt langs op verzoek, al dan niet op afspraak.

Kan ik een abonnement nemen op het blad Rondom de Kerk?

Dat kan: Administratie ‘Rondom de Kerk’, secretariaat Hartebrug, Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden. Er liggen ook exemplaren achter in de kerk op het informatierek; maar daar geldt doorgaans al heel gauw: “op is op”.

Voor uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar ons adres hartebrugkerk@kpnmail.nl of telefonisch contact opnemen met het secretariaat.