Overzicht museum

Het museum is ingedeeld naar 5 brede thema’s. Elk thema heeft een eigen ruimte. Ruimte I bevindt zich direct onder het hoofdaltaar van de Hartebrug-kerk. In deze ruimte staan de 7 sacramenten van de Rooms-Katholieke kerk centraal. De ruimte geeft ook een historisch overzicht van het Christendom.

In ruimte IIa staat de volks- en thuisdevotie centraal en in ruimte IIb gaat het om engelen, heiligen en oorden van bedevaart, zoals Lourdes. In ruimte III komen kloosteroorden aan bod met nadruk op de Orde van de Franciscaanse minderbroeders. In ruimte IV bevindt zich de religieuze literatuur.