Nieuws

In memoriam oud-pastoor Ton Peters ofm.Pater Ton Peters ofm, 1941-2023

Ton Peters heeft in zijn 81-jarige leven twee Leidse periodes gekend. Geboren op 29 oktober 1941 in Den Haag in een gezin van drie jongens, volgde hij het gymnasium aan het Bonaventura College in Leiden. Zijn vader overleed door een auto-ongeluk toen Ton 15 was.

Hij verliet Leiden, trad in 1961 in bij de franciscanen, studeerde filosofie en theologie en werd in 1968 door Kardinaal Alfrink tot priester gewijd. Daarna specialiseerde hij zich in de liturgie en liturgische pastoraal aan de KU Nijmegen waar hij in 1972 afstudeerde. Op dit terrein was hij 10 jaar actief in Gelderland en Amsterdam. De periode 84-92 was hij werkzaam binnen de orde en daarna 7 jaar voor de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij was zeer precies, wat meestal goed van pas kwam…. In 1999 pakte hij zijn specialisatie weer op in het aartsbisdom, met aandacht voor kerkelijk kunstbezit en koormuziek. 

Dat zette hij voort in ons bisdom na zijn benoeming tot pastoor van de Hartebrugparochie in 2002. Hij ging wonen in het Franciscaner klooster aan de Haagweg, naast de net gesloten Leonarduskerk. In 2006 werd hij ook nog waarnemend pastoor (“administrator”) van de Lam Gods parochie. Als liturg nam hij de inrichting van het priesterkoor van de Hartebrug onderhanden; invloed krijgen op de koormuziek bleek ingewikkelder. In 2006 werd door bisschop Van Luyn het nieuwe altaar en de nieuwe lezenaar ingewijd. 

Pater Ton was zeer actief in het Leidse. Samen met pater Jan van Duijnhoven ofm zette hij de RK Diaconie stevig op de kaart, waarmee het toen nog protestantse Diaconaal Centrum De Bakkerij een nieuwe impuls kreeg. Hij stond aan de wieg van het blad “Rondom de Kerk” om de Leidse parochies bijeen te brengen; een blad waaraan hij ook trouw bijdragen leverde, vaak op liturgisch en kerkhistorisch gebied. Zijn 40-jarige priesterfeest werd in 2008 groots gevierd. In 2009 werd pater Ton koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten. Bij het in 2010 door vergrijzing onvermijdelijke vertrek van de franciscanen - na 550 jaar - uit Leiden zorgde hij voor een speciale editie van de Rondom en werden hij en pater Jan van Duijnhoven op 3 oktober onderscheiden met de erepenning van de Stad Leiden.

Met het vertrek van pater Ton in 2010 kwam een eind aan de lange traditie van een eigen en franciscaanse pastoor aan de Hartebrugkerk. In 2012 ging de Hartebrugparochie op in de grote Petrus en Paulus parochie. Pater Ton wijdde zich na 2010 als archivaris volledig aan zijn orde maar ging vanuit Utrecht nog geregeld voor aan de Haarlemmerstraat. Dat werd allengs minder vanwege de gezondheid en eerst de verhuizing naar Den Bosch en tenslotte het klooster van Wychen. Hij overleed, na een kort ziekbed, zaterdagmiddag 25 februari 2023. Pater Ton zal herinnerd worden als een zeer aimabele man die kon genieten van kleine dingen, onvermoeibaar in de weer voor zijn parochianen, zijn orde en de Kerk.

​​​​​​    Door: Wilbert van Erp i.s.m. Wim Barning ofs

We nemen afscheid van pater Ton in een eucharistieviering op vrijdag 3 maart om 14.30 uur in de H. Jozefkerk, Heumenseweg 34 te Alverna/Wijchen. Daarna zullen we hem toevertrouwen aan onze zuster moeder aarde op het nabijgelegen kerkhof van de broeders in Alverna. Voor aanvang van de viering is er in de kerk gelegenheid tot afscheid nemen vanaf 14.00 uur.    ​​​​​